Kurum İçi Talepler

Üniversitemiz birimleri, yapmayı planladıkları etkinlikler için İçerik Yönetim Sisteminde, birim web sitesi yetkilisi tarafından Dökümanlar/Salon Talep Formu doldurulması gerekmektedir.


Kurum Dışı Talepler

Üniversitemiz dışındaki kurum/kuruluşların salonlarımızı kullanabilmeleri için Salon Talep Formunu doldurup, dilekçe ile Rektörlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.

Kurum Dışı Salon Talep Formu İçin Tıklayınız

Salon ve Diğer Hizmetler Ücret Tablosu

Konferans Salonlarının Ve Çok Amaçlı Dersliklerin Kullanımınaİlişkin Usul Ve Esaslar

Konferans Salonları Süreli Kullanım Sözleşme Örneği
Ethem Erkoç Konferans Salonu

224 kişilik.