Kurum İçi Talepler

Üniversitemiz birimleri, yapmayı planladıkları etkinlikler için İçerik Yönetim Sisteminde, birim web sitesi yetkilisi tarafından Dökümanlar/Salon Talep Formu doldurulması gerekmektedir.


Kurum Dışı Talepler

Üniversitemiz dışındaki kurum/kuruluşların salonlarımızı kullanabilmeleri için Salon Talep Formunu doldurup, dilekçe ile Rektörlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.

Kurum Dışı Salon Talep Formu İçin Tıklayınız

Salon ve Diğer Hizmetler Ücret Tablosu

Konferans Salonlarının Ve Çok Amaçlı Dersliklerin Kullanımınaİlişkin Usul Ve Esaslar

Konferans Salonları Süreli Kullanım Sözleşme Örneği
HEPSİ
3
Konferans
1
Toplantı
1
Kongre
3
Sempozyum
1

Tarihte ve Edebiyatta Kadın

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, 9 Mart 2020 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile Çorum Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin ortaklaşa düzenleyeceği etkinlik kapsamında “Tarihte ve Edebiyatta Kadın” baş

Konuşmacılar

Tarımsal Üretimde Markalaşma Çorum Ticaret Borsasının Rolü

Tarımsal Üretimde Verimlilik ve Kalite, Tarımsal Üretimde Maliyetler, Tarımsal Markalaşma vb.

Konuşmacılar

Uluslararası Horasan'dan Anadolu'ya İrfan Geleneği: Elvan Çelebi Sempozyumu

Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında İrfân Geleneğinin Rolü, Anadolu’da Göç ve İskân Üzerinde İrfân Geleneğinin Etkisi, İnsanı Merkeze Alan Anadolu İrfânı'nın Hoşgörü Anlayışı, Anadolu’da İrfân Geleneğinin Yazılı ve Sözlü Kaynakları, Elvan Çelebi